en  |  lt  |  de  |  ru
Programinis ir aparatinis kompleksas NT Industrial Automation  / Facebook Programinis ir aparatinis kompleksas NT Industrial Automation  / Twitter Programinis ir aparatinis kompleksas NT Industrial Automation  / Youtube
Sprendimai

Programinis ir aparatinis kompleksas NT Industrial Automation

Atpažinimo užduotis žmogus sprendžia kas dieną, kiekvieną minutę, o gal ir kiekvieną sekundę. Tokių užduočių tikslas yra atpažinti savo artimuosius arba draugus žmonių minioje, atpažinti skambinančiojo telefonu balsą, prekės ženklą arba prekės tipą apsiperkant, atpažinti vietą, pro kurią šiuo metu pravažiuoji arba kurioje esi buvęs anksčiau ir t.t. 

 
Šias atpažinimo užduotis mes sprendžiame buitiniame lygmenyje, kasdieniame gyvenime. Yra atpažinimo užduočių, kurias sprendžiame darbe, taip pat gamybos, pavyzdžiui, technologinio įrenginio arba tam tikro technologinio proceso valdymo, srityje. Žmogus kontroliuoja tam tikrų parametrų rinkmeną, siekdamas išlaikyti parametrus tam tikrame reikšmių diapazone. Priklausomai nuo tokių parametrų tam tikrų reikšmių galima klasifikuoti procesą kaip „Įprastinį“, „Priešavarinį“ arba „Avarinį“ arba klasifikuoti tokio proceso rezultatą kaip gamybos produktą, t.y. esant tam tikram parametrų deriniui gaunamas vienas produktas, o esant kitokiam deriniui – kitoks produktas ir t.t. 
 

UAB „Neurotechnologijos“ siūlo aparatinį-programinį kompleksą NT Industrial Automation, skirtą bet kurios formos signalų siunčiamų bet kokių vaizdų (įskaitant skaitmeninius) atpažinimo užduotims vykdyti. NT Industrial Automation sudaro programinė ir aparatinė įranga. Programinė įranga yra specializuota ir yra skirta bet kuriems duomenims iš bet kurios MES sistemos išgauti.  
 
Aparatinė įranga – tai adaptyviniai kognityvinės atminties neurovaldikliai NT Adaptive 1024Х arba NT Adaptive 2048Х. Vietoje indekso „Х“ galimas indeksas „S“ arba „V“. Tokiu atveju modeliai yra skirti signalams („S“) arba vaizdams („V“) apdoroti. 
Adaptyviniai neurovaldikliai NT Adaptive gali talpinti nuo 1024 iki 2048 neuronų. 
 

 

Kontaktai Neurotechnologies
  • Lvovo g. 25, Vilnius, 09320, Lietuva
    Verslo centras 3 BURĖS (3 Burės)
  • (+370) 606 21187
    (+370) 673 16915
  • info@neurotech.lt